Za 30 godina poslovanja, postali smo jedna od vodećih agencija u regionu za programe obrazovnog turizma. Ponosimo se činjenicom da smo u ovom delu Evrope, prvi započeli sa realizacijom programa Work & Travel USA.

Najnovije vesti

Pratite nas
Image Alt

Work & Travel USA

Work & Travel USA

O PROGRAMU

Program Work & Travel USA je program međunarodne kulturne razmene – Exchange Visitor Program. Ovaj program pruža mogućnost studentima iz citavog sveta da, tokom leta, borave u SAD, upoznaju različite kulture, američki način života, steknu nove prijatelje i usavrše engleski jezik. Kako bi obezbedili finansijska sredstva za boravak u Americi, učesnici programa obavljaju, studentske poslove u sektorima turizma, ugostiteljstva, trgovine i sl.

vodic za dobijanje posla 2022

Vodič za dobijanje posla u USA

work and travel brosura 2022

Brošura – Work & Travel USA 2022

cene programa work and travel

Cenovnik – W & T USA 2022

prijava za work and travel

Prijava – Work & Travel USA 2022

O NAMA

Naša misija je da mladima približimo svet, omogućimo im da putuju, uče strane jezike, steknu nova iskustva i znanja, upoznaju druge kulture, prošire krug prijatelja, postanu samostalni, vrate se kuci zadovoljni, bogatiji za nova iskustva i dodatno osposobljeni za nastavak školovanja i razvoj svoje karijere.

Tokom protekle 32 godina poslovanja, postali smo jedna od vodećih agencija u regionu bivše Jugoslavije za programe obrazovnog turizma. U svet smo poslali više od 20 000 mladih koji su učestvovali na nekom od naših programa. Ponosimo se činjenicom da smo u ovom delu Evrope, prvi započeli sa realizacijom programa Work & Travel USA.

ČIME SE BAVIMO

Karavan travel je specijalizovan za obrazovni turizam i programe međunarodne kulturne razmene.

Među programima, najpoznatiji su:

Pored programa za mlade, u agenciji se mogu obezbediti i:

LICENCA I ČLANSTVO

Karavan travel poseduje nacionalnu licencu za organizovanje turističkih putovanja (OTP br. 501/2020 kategorija A 10) i član je više domaćih i međunarodnih asocijacija:

YUTA – Nacionalnog udruženja turističkih agencija

UTAS – Udruženje turistickih agencija Srbije

WYSE Travel Confederation

IAPA – International Au Pair Association

ICEF Agent

IATA- International Air Transportation Association

NAŠI PARTNERI

Sponzor organizacije iz SAD, koje su organizatori programa Work & Travel USA. Organizacija Interexchange iz Njujorka, osnovana 1968, jedna je od vodećih američkih organizacije za programe kulturne razmene studenata. Sa ovom organizacijom, koja poseduje licencu američke vlade za organizovanje programa kulturne razmene studenata, Karavan sarađuje od 1993. god.

Agencija Narom Travel iz Makedonije i Montconsult iz Podgorica, u saradnji sa kojom dugi niz godina, šaljemo studente na program Work & Travel USA.

Uslovi za učešće na programu

Ko može da učestvuje na Work & Travel Amerika?

Pravo učešća na programu Work & Travel USA imaju isključivo STUDENTI koji redovno polažu ispite i

 • imaju između 18 i 28 godina
 • govore engleski jezik u meri neophodnoj za sporazumevanje
 • tolerantni, fleksibilni, odgovorni, savesni, vredni…
Opcije programa

Kako naći posao za Work and Travel?

Postoje dve opcije nalaženja posla tokom Work and Travel programa.

Prva je takozvana Job Placement opcija gde posao obezbeđuje „Sponzor organizacija“ – kompanija iz USA koja traži sezonske radnike npr. Marriot hoteli.

Druga opcija je Self Placement opcija gde posao obezbeđujete sami – imate već obezbeđen posao koji ste sami organizovali.

Pogledajte poslove za Work and Travel koje preporučujemo

 

OPCIJA 1 (Job Placement)

Radnu ponudu u SAD obezbeđuje Sponzor organizacija.

Program obuhvata: obezbeđivanje radne ponude, povratne avio karte, zdravstvenog osiguranja, dokumenta DS-2019, SEVIS dokumenta (I-901), formulara za dobijanje socijalnog broja (Social Security Number), pripremu za razgovor sa poslodavcem i intervju u USA ambasadi, instrukcije za putovanje do poslodavca, podršku tokom trajanja programa (besplatan servis telefon dežuran 24h, informator za učesnike programa i dr.).

 

OPCIJA 2 (Self Placement)

Radnu ponudu u SAD obezbeđuje učesnik programa.

Program obuhvata: proveru radne ponude (koju je sam obezbedio učesnik programa), obezbeđivanje povratne avio karte, zdravstvenog osiguranja, dokumenta DS-2019, SEVIS dokumenta (I-901), formulara za dobijanje socijalnog broja (Social Security Number), pripremu za intervju u USA ambasadi, podršku tokom trajanja programa (besplatan dežuran servis telefon, informator za učesnike programa i dr.).

Napomena: Obezbeđeni posao mora biti u skladu sa regulacijom State Department-a.

Radna ponuda

OPCIJA 1 (Job Placement)

POSLOVI I LOKACIJE:

Učesnici programa obavljaju studentske, sezonske poslove, na različitim lokacijama širom SAD (u hotelima, restoranima, prodavnicama, zabavnim i nacionalnim parkovima, odmaralištima, golf klubovima i sl.). Od učesnika programa se očekuje da budu odgovorni, ozbiljni, feksibilni, savesni i vredni.

Dobijanje radne ponude zavisi, u velikoj meri, od samog učesnika programa (znanja engleskog jezika, radnog iskustva, znanja i veština koje poseduje, termina odlaska i dužine trajanja radnog dela programa), kao i od potreba poslodavaca iz SAD.

 

KAKO DOĆI DO ODGOVARAJUĆE RADNE PONUDE

Kandidati imaju, preko svojih online profila, uvid u raspoložive radne ponude, na koje mogu da apliciraju.

Poslodavci imaju pristup istom aplikacionom sistemu, tako da putem njega mogu kandidatima da direktno ponude konkretnu radnu ponudu, po istom principu. Neretko se događa da poslodavci zakažu Skype intervuju sa kandidatom, pre nego što mu ponude posao.

Povremeno, Sponzor organizacije iz SAD šalju agenciji specijalne radne ponude na koje mogu aplicirati zainteresovani kandidati. Selekcija kandidata za pojedine radne ponude se obavlja putem Skype-a ili Job Fair-a. Prednost imaju kandidati koji su ranije aplicirali.

 

 

OPCIJA 2 (Self Placement)

Studenti prijavljeni na Self Placement opciju programa, u obavezi su da, pored ostalih dokumenata, prilože i radnu ponudu sa obezbeđenim smeštajem, na odgovarajućem formularu. Radna ponuda mora biti čitko i u celosti popunjena i potpisana od strane studenta i poslodavca iz SAD. Datumi na prijavi i radnoj ponudi moraju se podudarati.

Sponzor organizacija iz SAD obavezno mora da proveri i potvrdi verodostojnost dostavljene radne ponude i obezbeđenog smeštaja. Ukoliko Sponzor organizacija ne prihvati dostavljenu radnu ponudu, kandidat mora da obezbedi novu radnu ponudu ili mu, u suprotnom, neće biti dozvoljeno učešce na programu.

Neophodno je da poslodavac bude dostupan, kako bi Sponzor organizacija mogla sa njim da stupi u kontakt. Poslodavac je u obavezi da Sponzor organizaciji dostavi određena dokumenta, kao dokaz da legalno posluje (Business licence i Worker’s compensation number). Ova dokumenta su neophodna kako bi Sponzor bio siguran da poslodavac ispunjava uslove za prijem Work & Travel studenata za rad preko leta.

Lista poslova koji se NE prihvataju za učešće na W&T programu dostupna je na linku: https://www.interexchange.org/travel-abroad/work-travel-us-a/resources/job-requirements/

Smeštaj

OPCIJA 1 (Job Placement)

Smeštaj može biti obezbeđen od strane poslodavca ili ne. Informacije o smeštaju se nalaze u okviru radne ponude (uslovi i cena smeštaja za kandidate kojima je poslodavac obezbedio smeštaj odn.instrukcije za pronalaženje smeštaja, koje daje sam poslodavac ili Sponzor organizacija, za kandidate kojima poslodavac nije u mogućnosti da obezbedi smeštaj).

Tačnu adresu smeštaja koji je sam obezbedio, kandidat je obavezan da dostavi agenciji, pre viziranja.

Smeštaj je skroman i podrazumeva višekrevetne sobe, uz upotrebu kupatila, a ponekad i kuhinje. Cena smeštaja zavisi od više faktora. Smeštaj može biti besplatan, ali i koštati više od 100 USD/nedeljno. Plaćanje smeštaja se najčešće reguliše odbijanjem troškova za smeštaj od zarade. Pojedini poslodavci odn. stanodavci zahtevaju da studenti, pre dolaska u SAD, uplate depozit. Instrukcije za plaćanje depozita kandidati dobijaju direktno od poslodavca. Ukoliko nije načinjena šteta, na kraju programa, poslodavac vraća depozit.

OPCIJA 2 (Self Placement)

Učesnici Self Placement opcije programa sami obezbeđuju smeštaj u SAD. U pronalaženju odgovarajućeg smeštaja najčešce im pomažu poslodavci. Informacije o smeštaju u SAD moraju biti navedene u radnoj ponudi, jer u protivnom, radna ponuda neće biti potvrđena.

Cene programa

Work & Travel cena programa

 • Job Placement
 • $ 1595
  u dve rate
 • I rata – $ 300

  II rata – $ 1.295

   

 • Self Placement
 • $ 1250
  u dve rate
 • I rata – $ 300

  II rata – $ 950

   

  ONLINE PRIJAVA


Troškovi prijavljivanja: Srbija – 8.000 RSD, BIH – 130 KM, Crna Gora – 80 EUR


 

Napomena: Cene važe za sve kompletne prijave prosleđene sponzoru (status “submitted”) do 31. januara 2022. Nakon toga cene se uvećavaju za 100 $.

Studenti koji su preko Karavana vec učestvovali na programu Work & Travel USA imaju dodatni popust od 50 $.

Dinamika plaćanja za sve opcije

 • Troškovi prijavljivanja – prilikom prijavljivanja na program
 • I rata – nakon obavljenog intervjua
 • SEVIS troškovi – nakon potpisivanja radne ponude
 • II rata – nakon viziranja

ŠTA JE UKLJUČENO U CENU?

OPCIJA 1 – JOB PLACEMENT

 • Obezbeđivanje radne ponude od strane Sponzor organizacije iz SAD
 • Pomoć i saveti prilikom odabira posla
 • Uputstvo za pripremu za intervju sa poslodavcima iz SAD
 • Zdravstveno osiguranje za period važenja dokumenta DS-2019
 • Obezbeđivanje dokumenta DS-2019
 • Intervju i provera znanja engleskog jezika
 • Orijentacioni program
 • Ponuda avio karte
 • Uputstvo za putovanje do poslodavca
 • Zakazivanje termina za viziranje i priprema za razgovor u Konzulatu SAD
 • J1 SIM kartica
 • Informacije i formulari za apliciranje za dobijanja socijalnog broja u SAD
 • Pomoć tokom trajanja programa, besplatan dežuran servis telefon, Informator za učesnike programa.

OPCIJA 2 – SELF PLACEMENT:

 • Provera radne ponude
 • Zdravstveno osiguranje za period važenja Dokumenta DS-2019
 • Obezbeđivanje dokumenta DS-2019
 • Intervju i provera znanja engleskog jezika
 • Orijentacioni program
 • Ponuda avio karte
 • Informacije i formulari za apliciranje za dobijanje socijalnog broja u SAD
 • Zakazivanje termina za viziranje i priprema za razgovor u Konzulatu SAD
 • J1 SIM kartica
 • Pomoć tokom trajanja programa, besplatan dežuran servis telefon, Informator za učesnike programa.

ŠTA NIJE UKLJUČENO U CENU?

 • Avio karta
 • Zdravstveno osiguranje za dodatni mesec
 • SEVIS troškovi (35 USD)
 • Troškovi viziranja
 • Transfer do poslodavca
 • Troškovi smeštaja i ishrane u SAD
Prijavljivanje

Šta je potrebno dostaviti prilikom prijave za program Work & Travel USA?

Kandidati koji žele da se prijave za ucešće na programu Work & Travel USA, uz preliminarnu papirnu prijavu, dostavljaju i sledeća dokumenta:

  • potvrdu sa fakulteta o studiranju (original),
  • Indeks (na uvid),
  • dokaz o uplati troškova prijavljivanja,
  • 1 fotografiju pasoškog formata i
  • fotokopiju prve strane pasoša i
  • fotokopiju američkih viza iz pasoša.

Sponzor organizacija zadržava pravo da, eventualno, zatraži i dodatna dokumenta. Nakon prijavljivanja sa kandidatom se obavlja intervju na engleskom jeziku. O prijemu kandidata na program, konačnu odluku donosi Sponzor organizacija iz SAD.

ONLINE PRIJAVA

Troškovi prijavljivanja: Srbija – 8.000 RSD, BIH – 130 KM, Crna Gora – 80 EUR


INSTRUKCIJE ZA UPLATU TROŠKOVA PRIJAVLJIVANJA

SRBIJA

Primalac: Karavan travel d.o.o. Beograd, ul. Braće Grim 20a,

Svrha uplate: prijava na program W&T USA 2022,

Racun br.: 205-10122-83

BOSNA I HERCEGOVINA

Primalac: Karavan International, ul. Aleja Svetog Save br. 59, Banja Luka,

Svrha uplate: prijava na program W&T USA 2022,

Račun br: 571-010-00002035-70

CRNA GORA

Instrukcije za uplatu se dobijaju u agenciju Montconsult doo, Podgorica

Opšte informacije o programu

Interjvu i orijetacioni program

Za sve studente prijavljene na program, obavezan je intervju na engleskom jeziku. Tokom intervjua utvrđuje se nivo znanja engleskog jezika i ispunjenost uslova za učešće na Work & Travel USA programu.

Orijentacioni program je obavezan, po regulaciji State Department-a i obavlja se pre izdavanja dokumenta DS-2019 i viziranja. Sponzor programa izdaje dokument DS-2019 tek nakon obavljene orijentacije. Orijentacioni program organizuje Sponzor programa (online).

Informaciju o orijentacionom programu Sponzor može slati i putem elektronske pošte. Kandidati treba redovno da proveravaju svoj email kako bi orijentaciju odslušali na vreme.

Kandidati koji su već učestvovali na programu Work & Travel USA, moraju ponovo da odslušaju orijentacioni program.

 

Zarada tokom programa

Prema propisima SAD zagarantovana najniža zarada iznosi 7,25 USD po satu rada. Cena satnice može biti i niža od propisanog minimuma, ukoliko radna pozicija podrazumeva bakšiš (tips).

Studenti rade u proseku 32-40 sati nedeljno. Dozvoljen je i prekovremeni rad kod istog poslodavca (ukoliko postoji potreba za tim).

Učesnici programa imaju pravo da rade i tzv. dodatni posao koji oni sami, na licu mesta, pronađu. Dodatni posao mora, međutim, biti odobren od strane Sponzor organizacije i ne sme da ugrožava posao koji je obezbedila Sponzor organizacija. Većina kandidata koristi ovu mogućnost, pa na taj način ostvaruje i veću zaradu.

Prekovremeni rad i pronalaženje tzv. dodatnog posla, nisu garantovani programom.

Poslodavci zarade isplaćuju nedeljno odn. dvonedeljno.

Preporuka Sponzor organizacije je da studenti prilikom odlaska na program, imaju na raspolaganju oko 1.000 USD, za pokriće eventualnih troškova do isplate prve zarade.

 

Viza

Učesnici W&T programa dobijaju J-1 vizu (Exchange Visitors Visa). Ova viza im omogućava da rade kod poslodavaca u SAD najviše 4 meseca. Nakon isteka radnog dela programa, J-1 viza pruža studentima mogućnost da u SAD borave još najviše 30 dana, u cilju turističkog obilaska SAD. Zahtev za izdavanje J-1 vize studenti podnose Konzulatu SAD u zemlji čiji su državljani odn. u kojoj studiraju i imaju prijavljeno boravište. Zahtev se podnosi lično ili posredstvom agencije.

Na razgovor u Konzulat SAD odlazi se lično. Sponzor organizacija, obezbeđuje dokumenta koja se odnose na program i svrhu boravka u SAD. Pored ovih dokumenata, potrebno je da kandidati pribave i dodatna dokumenta.

Spisak dokumenata i rok za dostavljanje, kandidati dobijaju od agencije, pre viziranja.

Napomena: Procedura viziranja kao i odobravanje vize u isključivoj su nadležnosti Konzulata SAD.

 

Dokument DS-2019

Dokument DS-2019 izdaje Sponzor organizacija i na osnovu njega učesnik programa dobija J-1 vizu. Prilikom ulaska u SAD, ovaj dokument mora da stoji u pasošu, uz vizu.

Učesnici programa mogu da rade isključivo u period validnosti dokumenta DS-2019. Sponzor programa određuje datume validnosti dokumenta DS-2019, na osnovu datuma upisanih u aplikaciji i radnoj ponudi i u skladu sa regulacijom US Department of State.

 

SEVIS – Student and Exchange Visitor Information System

Prilikom podnošenja dokumentacije za viziranje, Konzulatu SAD se dostavlja i SEVIS dokument (I-901). Bez ovog dokumenta, molba za odobrenje vize neće biti uzeta u razmatranje.

Naknada za SEVIS iznosi 35 USD i plaća se prema instrukcijama dobijenim od agencije, nakon potpisivanja radne ponude.

SEVIS je američki sistem za evidenciju i praćenje učesnika Exchange Visitor Program-a.

Učesnici programa imaju obavezu:

 • da se najkasnije 5 (pet) dana po ulasku u SAD, registruju na SEVIS sistem
 • da najmanje jednom u 30 dana ažuriraju svoje podatke u SEVIS sistemu (prema instrukcijama dobijenim od Sponzor organizacije)
 • da u SEVIS sistemu, u slučaju promene poslodavca odn. adrese smeštaja, obavezno odmah ažuriraju podatke o novom poslodavcu odn. novoj adresi

Sankcija za nepoštovanje ovih obaveza je ukidanje vize!

 

Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje je obavezno i uključeno u cenu programa. Zdravstveno osiguranje obezbeđuje Sponzor organizacija iz SAD.
Učesnici programa, pre puta, putem emaila odn. personalnog online profila, dobijaju od Sponzora programa, polisu osiguranja i sve informacije o obezbeđenom zdravstvenom osiguranju i procedurama.
Reč je o posebnom zdravstvenom osiguranju za učesnike W&T USA programa (u skladu sa regulacijom State Department-a), koje uključjuje i COVID osiguranje.
Period važenja zdravstvenog osiguranja poklapa se sa periodom važenja Dokumenta DS 2019. Za vreme turističkog boravka, koji traje najduže 30 dana nakon isteka radnog dela programa, studenti nisu u obavezi da budu zdravstveno osigurani. Međutim, preporuka agencije je da se osiguraju i za period turističkog boravka, obzirom da su troškovi lečenja u SAD izuzetno visoki.
Zdravstveno stanje kandidata se prilikom prijema na program ne proverava, ali se podrazumeva da su dobrog zdravlja i radno sposobni.
Sve bolesti nastale pre puta, kao i hronične bolesti, zdravstveno osiguranje NE pokriva.
Savetujemo da, pre puta, kandidati obave lekarski i stomatološki pregled.

 

Odustajanje od učešća na programu

 • Ukoliko Program ne bude realizovan odlukom američke vlade odn. Sponzor organizacije, usled produžetka pandemije COVID-19, učesniku programa će biti refundiran iznos uplaćen na ime cene programa. (Napomena: ukoliko je izdat Dokument DS 2019, refundirani iznos biće umanjen za SEVIS troškove).
 • Ukoliko kandidat otkaže učešće na Programu nakon potpisivanja radne ponude, agencija zadržava iznos od 300 USD.
 • Ukoliko kandidat otkaže učešce na programu nakon dobijanja američke vize, gubi pravo na povraćaj uplaćenog iznosa i u obavezi je da vrati Dokument DS 2019.
 • Ukoliko radna ponuda ne odgovara uslovima iz Programa, ne bude potvrđena od strane Sponzor organizacije, poslodavac je nedostupan Sponzor organizaciji ili otkaže potpisanu radnu ponudu, a kandidat ne pronađe drugu radnu ponudu u roku, agencija zadržava 300 USD (opcija 2 – Self Placement).
 • Ukoliko bude utvrđeno da je dostavljena radna ponuda fiktivna ili radna ponuda uopšte ne bude dostavljena, agencija zadržava 300 USD (opcija 2 – Self Placement).
 • Ukoliko kandidat ne dobije vizu, agencija zadržava 300 USD.
 • Ukoliko kandidat svojevoljno raskine ugovor sa poslodavcem iz SAD ili ne ispunjava svoje ugovorom preuzete obaveze, kao i finansijske obaveze prema agenciji i Sponzor organizaciji, biće automatski otkazan sa Programa, bez prava na refundaciju.
 • Troškovi prijavljivanja i SEVIS troškovi su bespovratni

Napomena: Sponzor organizacija zadržava pravo da o eventualnim izmenama uslova za odustajanje od učešca na programu, učesnika programa obavesti pre potpisivanja radne ponude.

O odustajanju od učešća na Programu, kandidati agenciju obaveštavaju putem emaila. Rok relevantan za utvrđivanje uslova za refundaciju sredstava usled odustajanja od učešća na programu počinje da teče prvog narednog dana od dana prijema obaveštenja o odustajanju od učešća na programu.

 

Raskid ugovora i prekid programa

 • Ukoliko učesnik programa, odustane od programa nakon započinjanja istog, nema pravo na povraćaj novca
 • Ukoliko učesnik programa, tokom trajanja programa, svojevoljno raskine ugovor sa poslodavcem ili ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, biće otkazan sa programa
 • Ukoliko učesnik programa ne poštuje pravila programa, može biti udaljen sa programa, bez prava na refundaciju
 • Ukoliko se učesnik programa ogluši o svoju obavezu da redovno ažurira podatke o sebi u SEVIS sistemu i ne kontaktira redovno sa Sponzor organizacijom, biće mu ukinuta viza

Preporučeni poslovi

Iskustva naših korisnika sa Work & Travel programa

Ana Ilić, Dunkin` Donuts, Harwich MA

Sve najbolje imam da kažem, nijedna zamerka. Grad je prelep, a ljudi su tako divni i ljubazni. Gazdarica nam je sjajna, izašla nam je u susret za sve što nam je trebalo, nabavila nam je bicikle, pomaže nam oko organizovanja putovanja, sjajna! Ovo mi je najbolje leto u životu, želim vama da se zahvalim na ovoj divnoj prilici!

Ana,

Milena Božić, Stop&Shop, Provincetown MA

Jako sam zadovoljna - posao u marketu nije uopšte težak, smeštaj je jeftin, a iz sobe imam pogled na plažu. Našla sam i drugi posao, tako da je Provincetown ispunio očekivanja!

Milena,

Božidar Krivokapić, Rehoboth Beach Coutry Club, Rehoboth Beach DE

Imao sam obaveze na fakultetu pa sam morao da se vratim nešto ranije od ostalih ali sam prezadovoljan. Ljeto je bilo odlično, kako poslovi i kolege tako i putovanja i druženje. Bilo je ovo jedno divno iskustvo i nadam se da će se pružiti prilika opet da odem.

Božidar,

kip slobode

Call Now Button