Za 30 godina poslovanja, postali smo jedna od vodećih agencija u regionu za programe obrazovnog turizma. Ponosimo se činjenicom da smo u ovom delu Evrope, prvi započeli sa realizacijom programa Work & Travel USA.

Najnovije vesti

Pratite nas
Image Alt

Au Pair USA

ČUVANJA DECE U USA

Au Pair (12 meseci)

 

Ukratko o programu

Au Pair je program čuvanja dece u stranoj zemlji. Au Pair devojka se tretira kao član porodice (a ne zaposlenog lica), i tokom svog boravka na programu uživa sve privilegije koje ovaj status pruža. Za svoj rad (pomoć majci u čuvanju dece) one dobijaju nedeljni džeparac, ishranu i smeštaj u zasebnoj sobi.

U okviru porodice obezbeđena joj je zasebna soba, ishrana i nedeljni džeparac. Za uzvrat ona pomaže u čuvanju dece kada je to neophodno tj. u zavisnosti od rasporeda i obaveza same porodice.

Au Pair je francuska reč i znači U PARU odn. zajedno, jednako i sam naziv programa govori dovoljno o statusu učesnika ovog programa. Cilj Au Pair programa jeste zbližavanje različitih naroda i kultura i bolje razumevanje među njima.

Au Pair USA je međunarodni program kulturne razmene na kome pravo učešća imaju devojke iz čitavog sveta uključujući i naše devojke. Program traje 12 meseci + 1 mesec putovanja, po završenom programu. Ovaj program devojkama pruža mogućnost da, upoznaju američku kulturu i običaje, usavrše engleski jezik, steknu nove prijatelje, osamostale se i proputuju..

 

Zašto se prijaviti preko agencije KARAVAN?

Karavan je članica IAPA-e www.iapa.org (International Au Pair Association) više od 15 godina i sve organizacije sa kojima sarađujemo su isključivo članice IAPA.

Sa američkom organizacijom ovaj program realizujemo već 20 godina. Naše iskustvo i saradnja sa proverenim organizacijama su garancija da pri izboru porodice i Au Pair devojke moraju biti zadovoljeni visoki i strogi kriterijumi što pruža sigurnost i pouzdanost svakom učesniku.

Detalji programa

Uslovi za učešće na programu:

 • da voli decu i rad sa njima
 • da ima između 18-26 godina (devojka ne može ući u US ukoliko napuni 27 god)
 • tečno znanje engleskog jezika (provera znanja obavezna)
 • dobro zdravstveno stanje
 • iskustvo u čuvanju dece (min 200 sati iskustva)
 • posedovanje vozačke dozvole (B kategorija) kao i višegodišnje iskustvo u vožnji
 • da nije pušač
 • da nije dolazila u sukob sa zakonom
 • da bude komunikativna, tolerantna, savesna, odgovorna
 • da je spremna da bude odvojena od svoje porodice i zemlje 12 meseci
 • da prvi put učestvuje na programu Au Pair USA
 • da ima minimum srednju stručnu spremu
 • da nema odbijenicu US vize
 • da obavezno odradi “Pre Arrival orientation and Training” do poslednjeg četvrtka pre odlaska na program jer se u protivnom ukida viza i avio karta (odsluša video“Know before you go”; uradi Childcare Test and Culture Project; odradi Childhood Development Training & Workbook u trajanju od 8 h)

 

Obaveze Au Pair devojke:

 • da pomogne u čuvanju dece (45 sati/nedeljno + 1-2 večeri): da vodi računa o deci dok su roditelji na poslu,
 • da kontroliše i pomaže deci prilikom
  izrade domaćih zadataka,
 • da im pomaže prilikom oblačenja i svlačenja,
 • da ih vodi i dovodi iz škole, da ih vodi na vanškolske aktivnosti,
 • da im pripremi užinu, doručak ili večeru,
 • da vodi računa da dečja soba i prostor za igru budu uredni itd.

 

Prava Au Pair devojke:

 • na zasebnu sobu i ishranu u okviru porodice
 • na ugovoreni nedeljni džeparac u visini 225 USD
 • na plaćenu povratnu avio-kartu do New York-a ukoliko izvrši sve ugovorene obaveze
 • na plaćeno zdravstveno osiguranje tokom trajanja programa (uz obavezno učešće po svakoj poseti lekaru)
 • na plaćen kurs do visine 500 USD
 • na online orijentacioni program (Au Pair USA online Academy)
 • na 1.5 slobodan dan nedeljno
 • na slobodan vikend jednom mesečno
 • na plaćen 2-nedeljni odmor posle 6 meseci rada
 • na učešće u društvenim aktivnostima organizovanim za Au Pair devojke
 • na pomoć i podršku američke organizacije tokom trajanja programa
 • na 24/7 servis telefon u New York-u za hitne slučajeve

 

Uslovi koje treba da ispunjava Au Pair porodica:

 • da stanuje na području na kome postoji Lokalni kordinator
 • da može da obezbedi Au Pair devojci ishranu i zasebnu sobu kao i ostale uslove regulisane ovim programom
 • da posle završenih orijentacija po dolasku na program obezbedi prevoz devojci od New Yorka do kuće u kojoj stanuju
 • da je porodica stalno nastanjena u USA i da ima američko državljanstvo
 • da se u kući govori engleski jezik
 • da Au Pair devojku tretira kao člana porodice i omogući joj da ravnopravno sa ostalim članovima učestvuje u svakodnevnim aktivnostima porodice
 • da izvršava sve obaveze iz Au Pair ugovora
 • da Au Pair devojci isplaćuje nedeljni džeparac
 • da obezbedi zdravstveno osiguranje Au Pair devojci
 • da plati Au Pair devojci školarinu u visini 500 USD
 • da devojci obezbedi dnevni, nedeljni i godišnji odmor

 

Transfer do porodice:
Po dobijanju vize, agencija iz USA šalje Au Pair devojci avionsku kartu sa polaskom iz najbližeg mesta stanovanja. Transfer od aerodroma do porodice
obezbedjen je od strane porodice.

 

Orijentacioni program:
Au Pair USA Online Akademija će vam pomoći da se pripremite za ovo uzbudljivo iskustvo. Online obuka uključuje kurseve vezane za čuvanje i razvoj deteta,
kurs prve pomoći, upoznavanje američke kulture, upoznavanje sa svakodnevnim životom u ulozi Au Pair-a, saveti vezani za ličnu bezbednost kao i mnoge
druge važne teme. Au Pair Online Akademija koristi različite metode obuke, uključujući i uživo uključivanje osoblja koji radi Au Pair program, video
zapise, online kurseve i vanmrežne aktivnosti koja čini da ovaj orijentacioni program bude koristan i zanimljiv.

 

Lokalni kordinator (spona između devojke, porodice i sponzor organizacije u SAD):
Lokalni kordinator ima veoma važnu ulogu u ovom programu. To je osoba koja živi u neposrednoj blizini gde je porodica tj. Au Pair devojka. Lokalni
kordinator je osoba koja predlaže porodici odgovarajuću devojku i prati njihovo adaptiranje na program. Tu je za sve savete, pitanja i uputstva. Pomaže
Au par devojci da se upiše na željeni kurs, da otvori račun u banci, da se lakše adaptira novom načinu života i novim obavezama, pruža savet ukoliko se
jave problemi ili nesporazumi na relaciji Au Pair devojka – porodica. To je osoba koja predstavlja vezu između Au Pair devojke, Au Pair porodice i Sponzor
organizacije. Lokalni kordinator takođe organizuje veoma korisne mesečne susrete i druženja Au Pair devojaka u svom regionu.

 

Način prijavljivanja:
Prijavljivanje je tokom cele godine.
Potrebno je prijaviti se min 2-3 meseca pre željenog odlaska na program.
Dostaviti agenciji ime, prezime i e-mail adresu i telefon kako bi vas kontaktirali tj. poslali login za popunjavanje online aplikacije kao i neophodne informacije i instrukcije vezano za prijavljivanje. Prijava se popunjava elektronski i neophodno je priložiti (ili direktno aploudovati) i sledeću dokumentaciju:

 1. Dve preporuke o čuvanju dece (Child Care References)
 2. Jedna lična preporuka ( Character reference)
 3. Pismo porodici (Dear Host family letter)
 4. Foto album sa min 8 fotograja (npr sa porodicom, prijateljima, decom)
 5. Jedna fotograja pasoškog formata (5x5cm)
 6. Fotokopija vozačke dozvole (neposredno pre puta neophodno je izvaditi i međunarodnu vozačku dozvolu)
 7. Formular o zdravstvenom stanju sa svim dobijenim vakcinama (Medical report)
 8. Potvrda da niste osuđivani i krivično gonjeni
 9. Fotokopija Diplome srednje škole kao i kopije drugih diploma i sertikata
 10. Fotokopija prve stranice pasoša, kao i svih prethodnih US viza
 11. Psihološki test (online test)
 12. Video prezentacija

Prijava se popunjava na engleskom jeziku kao i sva dodatna dokumenta sem pod 8, 9 i 10 (koja treba u originalu doneti agenciji na uvid).
Kada se popuni online prijava i prikupi sva neophodna dokumentacija potrebno je nazvati agenciju radi zakazivanja intervjua.
Prosečno vreme potrebno da se dobije porodica je 2-3 meseca. Vreme se računa od momenta kada dobijemo potvrdu od američke organizacije da je prijava
kompletna i da je devojka u proceduri. Period dobijanja porodice može biti duži ili kraći što zavisi od raspoloživosti porodica u tom periodu kao i od eksibilnosti
devojke i porodice.

Cena Au Pair programa

Za detalje o ceni Au Pair USA programa, molimo vas da nas kontaktirate.

Call Now Button